In English

GarbageX 2-projekti

Projektin tarkoitus

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä elinkeinoelämän, yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa jätehuollon koulutuksen ja suunnittelun verkkotyövälineitä. Työssäoppimista kehitettiin interaktiivisen verkko-opetusmateriaalinen tuottamisen avulla.

Hankkeessa jatkojalostettiin GarbageX-ohjelmaa, jonka ensimmäinen versio uotettiin "Yrityksen jätehuoltomallin laatiminen" –ESR-projektissa 1.3.2002 - 30.4.2005 sekä kehitettiin ympäristöhuollon ammattitutkinnon verkko-oppimateriaaleja, opetusmenetelmiä ja näyttöaineistoja yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Samalla kehitettiin ympäristöhuollon ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, verkko-opetusta ja näyttökoetehtäviä yritysten ja koulutusorganisaatioiden välisenä yhteistyönä sekä selvennettiin työpaikkaohjaajien ja verkkotutorien tehtäviä.

Yhteistyökumppanit:

Lisätietoa projektista

Lahden ammattikorkeakoulu
Tekniikan laitos
Projektipäällikkö Irma Mäkelä (ympäristöprojektit)
Puh. (03) 828 3089, 050 502 0616
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@lamk.fi