In English

Kiinteistöjen jätehuolto

Jätehuolto on ollut pitkään yksi merkittävimmistä yritysten tukitoiminnoista, jolla ei ole ollut merkitystä varsinaiseen liiketoimintaan. Nykymaailmassa ympäristön arvo on noussut ja tämän vuoksi myös yritysten ympäristöasioihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Ympäristöasiat eivät myöskään ole enää pelkkä lain ja asetuksen säätämä ”välttämätön paha” yritysmaailmassa, sillä kasvavassa määrin yritysten sidosryhmät kuten asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työntekijät ovat myös kiinnostuneita ympäristöstä ja siitä kuinka yritykset hoitavat oman osuutensa.

Monien pk-sektorin yritysten, jotka toimivat alihankkijoina suurille teollisuusyrityksille, on syytä muistaa että suuremmilla yrityksillä on hyvin usein omat ympäristöjärjestelmänsä, joilla saattaa olla myös vaatimuksia alihankkijoiden ympäristöasioiden hoidon suhteen.

Jätehuollon kehittäminen on yksi kustannustehokkaimmista ja konkreettisimmista tavoista parantaa yrityksen ympäristöasioiden tasoa. Nykyisten jätehuollon ohjauskeinojen (kuten jätevero), vuoksi jätehuollon muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi, ei edes välttämättä kohota jätehuollon kustannuksia. Jätehuolto on yksi yrityksen näkyvimmistä tukitoiminnoista, ja hyvin hoidettuna se voi toimia tehokkaana markkinaetuna.

Miksi yrityksen pitäisi kehittää jätehuoltoaan?

Jos yrityksenne jätehuollossa on vielä kehittämisen varaa ja joku yllä mainituista syistä tuntuu tutulta, kannattaa perehtyä paremmin seuraavaan yrityksen jätehuolto –osioon.

Seuraaville sivuille on koottu erilaisia ohjeita ja ideoita siitä, mitä yrityksen kannattaa ottaa huomioon lähtiessä kehittämään omaa jätehuoltoaan. Edellisessä lainsäädäntö –osuudessa on esitelty myös yritysten jätehuoltoon olennaisesti vaikuttavat lait, joista kannattaa ainakin lähemmin tutustua jätelakiin, kemikaaliasetukseen sekä tarkistaa onko yrityksenne toiminta ympäristöluvanvaraista