>

In English

Jätteen kulku

Oheinen kaavio selventää jätehuollon kulkua ja laskutuksen perusteita. Tuottajalla on 1000 litran astia jätettä, jonka jätteen kuljettaja hakee ja arvioi painoksi 200 kilogrammaa ja laskuttaa tuottajaa tämän määrän mukaan. Käsittelijä kuitenkin punnitsee kuorman ja laskuttaa kuljettajaa tarkan määrän mukaan, joka tässä esimerkissä on 189 kilogrammaa. Lisäksi sekä jätteen kuljettaja, että käsittelijä laskuttavat jätteen tyhjennyskerroista. Tuottajalle lasku on yleensä euroa per tyhjennettävä astia ja kuljettajalle euroa per tyhjennyskerta. Maksuilla on useita nimiä, esimerkiksi käsittelymaksu tai tyhjennysmaksu (kuljettajalla) ja punnitusmaksu, käsittelymaksu tai vastaanottomaksu (käsittelijällä).

kulkukaavio

Esimerkin tilanne voi kuitenkin olla myös päinvastainen, jolloin tuottajalta otetun jätteen paino onkin enemmän, mitä kuljettaja laskee sen olevan, tällöin kuljettaja maksaa jätteestä enemmän kuin tuottajalta laskutetaan. Toisaalta kuljettajan tuottajalta veloittama jätemaksu voi olla suurempi kuin käsittelijän kuljettajalta veloittama, mikä tasoittaa kustannusten jakaantumista.

Seuraavilla sivuilla on laskuesimerkkejä siitä, kuinka oman jäteastiansa kustannuksia voi arvioida, ja miten jätehuoltojärjestelmän muutokset vaikuttavat kustannuksiin.