>

In English

Jätteen hinta

Kuluttajan tai yrityksen jätteestä maksama hinta koostuu monista tekijöistä. Normaalisti voidaan kuitenkin olettaa että jäteastian tyhjennyksen hinta rakentuu seuraavasti:

Suurta hämmennystä aiheuttaa kuitenkin se, että yleensä jätemaksut ilmoitetaan euroina per tonni jätettä tai kerättävää jaetta. Kuitenkin jäteastiat ovat mitoitettu litroina tai kuutioina, eikä niitä yleensä punnita erikseen ennen tyhjennystä jäteautoon. Kuinka jätteen kuljettaja sitten voi tietää, paljonko jätettä kukin asiakas on antanut kuljetettavaksi?

Vastaus piilee siinä, ettei jätteen kerääjä tiedäkään, mutta koska kustannusten pitää jotenkin perustua kerättävän jätteen määrään, laskuttaa kuljettaja asiakastaan jäteastian tilavuuden mukaan.

Tyhjennettäessä jäteastia oletetaan aina täydeksi.

Poikkeuksena ne jäteastiat, jotka kuljetetaan jätteen käsittelypaikalle tyhjennettäviksi, kuten vaihtolavat, jätesäiliöt ja jätteen puristimien säiliöt, punnitaan ennen tyhjentämistä käsittelypaikalla, jolloin niistä laskutetaan painon, ei tilavuuden mukaan. Myös etukuormauskontit voidaan yleensä punnita tyhjennettäessä, jolloin myös niiden sisällön tarkka paino saadaan selville.

Tilavuus muunnetaan painoksi käyttämällä jäteverolaissa määritettyjä tilavuuspainokertoimia, jotka löytyvät täältä. Esimerkiksi 1000 litraa puristamatonta sekajätettä oletetaan painavan noin 200 kilogrammaa (kerroin 0,2).

Jätteen kerääjää laskuttaa vuorostaan kaatopaikka tai käsittelykeskus, jolle kerääjä vie keräysautonsa tyhjennettäväksi. Käsittelypaikalla ajoneuvo punnitaan ennen ja jälkeen tyhjennyksen, ja jätteen kuljettajaa veloitetaan käsittelypaikalle tuodun jätteen tarkan painon mukaan.

Tilavuuspainokertoimet