In English

Seurannasta raportiksi

Jätehuoltosuunnitelman seuraksi jätehuoltokansioon tulisi laatia seurantaraportteja, joita tulisi laatia tarkasteluväleittäin, esimerkiksi kerran vuodessa. Seurannassa saatuja sekä laskennallisia että käytännössä seurattavia tietoja voidaan käyttää tehokkaasti hyödyksi raportoinnissa. Myös jätehuoltoraportoinnissa tulee muistaa kenelle raporttia ollaan tekemässä.

Yrityksen omistajille ja muille rahoittajille tulee suunnata jätehuollon kokonaiskustannuksiin, säästöihin ja tuotannon tehokkuuteen suunnattua raportointia.

Yrityksen sisäistä johtoa kiinnostavat jätehuollon kehityshankkeet ja työtunnit sekä missä ja minkälaista jätettä syntyy ja kuinka paljon se aiheuttaa kustannuksia

Työntekijöille kannattaa suunnata raportit, joissa he voivat nähdä oman panostuksensa ja kuinka yksi työntekijä vaikuttaa yrityksen jätehuoltoon.

Yrityksestä ulospäin, sidosryhmille suuntautuva raportointi tulisi kertoa kuinka paljon ja minkälaista jätettä yritys tuottaa, mitä sille tapahtuu ja miten tilanne on kehittynyt ja tulee kehittymään.      

Viranomaisille raportoitavat tiedot löytyvät mm. jätelaista ja muista viranomaismääräyksistä, näitä ovat esimerkiksi