In English

Käytännön seuranta

Käytännön seurantaa voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisten kyselyjen, asiakaspalautteen tai suullisten tiedonantojen perusteella. Käytännön seurannassa ei saada yhtä vertailukelpoisia ja absoluuttisia lukuja kuten ympäristölaskennallisessa seurannassa, mutta esimerkiksi työntekijöillä teetetyt kyselyt jätehuollon tilasta yrityksessä voivat osoittautua arvokkaaksi materiaaliksi jätehuollon kehittämiseksi.

Seurattavia arvoja voivat olla esimerkiksi samanlaisten mielipidekyselyjen (hyvin / huonosti) toistaminen ja tulosten tilastointi (66 % / 34 %) ja tilastojen vertailu. Tällaisilla mielipidekyselyillä voidaan kartoittaa työntekijöiden tai asiakaskunnan yleistä kantaa yrityksen toiminnasta ja seurata sen kehitystä.

Kyselyiden teettäminen kannattaa suunnitella hyvin, jotta tuloksista on oikeasti hyötyä yrityksen jätehuollon tai muun toiminnan kehittämiseksi. Erityisen tärkeää on muistaa kohderyhmä ja suunnitella kysyttävät asiat sen mukaan.

Seurantaa on myös esimerkiksi säännöllinen jäteastioiden silmämääräinen tarkastus, jossa voidaan huomioida esimerkiksi täyttöaste, lajittelun onnistuneisuus ja vaikkapa jäteastian oikea sijoitus. Silmämääräisten tarkastusten, käyttäjien palautteen sekä mielipidekyselyjen yhdistelmillä voidaan kartoittaa kuinka jätehuoltojärjestelmä käytännössä toimii yrityksessä, ja missä voisi olla kehitettävää.

Myös jätetiedon jalostaminen siihen minkälaisia vaikutuksia jätehuollolla on ympäristöön ja ympäristövaikutusten seuranta on käytännön seurantaa.