Tulostus osasta Jätteiden kuljetus

Jätteiden kuljetus

Jätteiden keräystä kiinteistöllä seuraa jätteiden kuljettaminen jatkokäsittelyyn. Oli jatkokäsittely sitten energiajakeen murskaamista, biojätteen kompostointia tai kaatopaikalle läjittämistä, on keräämisen ja käsittelyn välissä aina jonkin asteinen kuljetus. Ongelmajätteiden kuljettamisesta ja siihen liittyvistä määräyksistä sekä ohjeista on oma sivunsa ongelmajäte-osiossa jätejakeet ja hyötykäyttö -otsikon alla.

Jätteen kuljetus, kuten kaikki kuljetukset, perustuu kuljetuskalustoon, jota esitellään seuraavalla sivulla. Tämän lisäksi jätteen kuljetuksessa on syytä muistaa kenen vastuulla jäte on, sillä hyvin usein tuottajalla on vastuu jätteestään, vaikka se on jo annettu kuljetettavaksi.

Kiinteistöjen jätehuoltoa suunniteltaessa, ja varsinkin jätepisteitä sekä -tiloja sijoiteltaessa on syytä olla tiedossa millaisella keräysajoneuvolla jäteastioita tullaan tyhjentämään, jolloin tyhjennyksestä saadaan mahdollisimman toimiva ja turvallinen tapahtuma. Jäteastioiden pitkät ja vaikeakulkuiset tyhjennysmatkat jätetilasta keräysajoneuvoon yleensä nostavat jäteastian tyhjennysmaksuja, mikä pitkällä aikavälillä voi aiheuttaa suuriakin lisäkustannuksia.

Jätteiden keräyksessä voidaan käyttää seuraavia keräysajoneuvoja:

Pakkaava jäteauto
Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva: Lassila & Tikanoja Oyj

Pakkaava jäteauto on Suomessa yleisin keräysajoneuvo. Se on umpikorinen puristimella ja erilaisin kuormauslaitteilla varustettu keräysajoneuvo. Sillä tyhjennetään jätesäkkejä, jäteastioita ja konetyhjennyssäiliöitä (pikakontteja).

Jäte kuormataan joko manuaalisesti tai mekaanisesti kippauslaitteen avulla jäteauton kuormauskaukaloon, josta jäte puristetaan hydraulisen levypuristinlaitteen avulla jäteauton kuormatilaan. Jätteen tiivistymisen ja ison kuormatilan ansiosta jätteiden käsittelypaikan sijainnin vaikutus jätehuoltokustannuksiin vähenee.


Edestš ja sivulta kuormaava jšteauto
Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva: Lassila & Tikanoja Oyj

Edestä kuormattavassa jäteautossa kuljettaja hoitaa kontin tyhjennyksen koneellisesti ajoneuvon ohjaamosta käsin. Jätekontti nostetaan auton edestä nostohaarukoissa ohjaamon yli kuormaustilaan.
Tyhjennyksessä voidaan käyttää vain siihen tarkoitettuja kontteja.

Työturvallisuus lisääntyy ja kuormausaika lyhenee, kun kuljettajan ei tarvitse poistua autosta.
Auto pystyy ottamaan kontin tyhjennykseen vaikka katoksen alta.

Menetelmä soveltuu erityisesti teollisuus-, yritys- ja liikekiinteistöille sekä muille kiinteistöille, joissa syntyy paljon jätettä ja tyhjennykselle on korkeussuunnassa tilaa.

Sivulta kuormattavan jäteauton haittana on sivutilassa tapahtuvan toiminnan aiheuttama liikenteen vaarantuminen. Ahtaissa pihoissa ulkopuoliset esteet saattavat haitata.

Vaihtolavalaittein varustettu kuorma-auto
Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva: Lassila & Tikanoja Oyj

Vaihtolavalaittein varustetulla kuorma-autolla kuljetetaan sekä avonaisia että umpinaisia ilman puristinlaitetta olevia ja puristinlaitteella varustettuja jätesäiliöitä.

Välineistö koostuu vaihtolavalaitteesta ja sillä auton päälle vedettävästä keräysvälineestä. Keräysväline kuljetetaan jätteiden vastaanottopaikkaan tyhjennettäväksi.

Kuorman purku tapahtuu joko kippaamalla tai hydraulisesti toimivan purkauslevyn avulla. Tyhjennyksen jälkeen keräysväline palautetaan samalle kiinteistölle tai viedään seuraavaan keräyspisteeseen. Vaihtolavajärjestelmän haittoja ovat suuri kuormaustilan tarve pihalla ja epätaloudellisuus.


Edestš ja sivulta kuormaava jšteauto
Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva: Lassila & Tikanoja Oyj

Pakkaava jäteauto on Suomessa yleisin keräysajoneuvo. Se on umpikorinen puristimella ja erilaisin kuormauslaitteilla varustettu keräysajoneuvo. Sillä tyhjennetään jätesäkkejä, jäteastioita ja konetyhjennyssäiliöitä (pikakontteja).

Jäte kuormataan joko manuaalisesti tai mekaanisesti kippauslaitteen avulla jäteauton kuormauskaukaloon, josta jäte puristetaan hydraulisen levypuristinlaitteen avulla jäteauton kuormatilaan. Jätteen tiivistymisen ja ison kuormatilan ansiosta jätteiden käsittelypaikan sijainnin vaikutus jätehuoltokustannuksiin vähenee.


Imulaittein varustettu keräysauto
Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva: Lassila & Tikanoja Oyj

Pakkaava jäteauto voidaan varustaa imulaitteella. Näin se soveltuu parhaiten putkikeräysjärjestelmän ja syväkeräysjärjestelmän säiliöiden tyhjennykseen.

Imuautoja käytetään myös loka- ja sakokaivojen tyhjennyksiin sekä liete- ja nestemäisille jätteille.


Puominosturilla varustettu kuorma-auto
Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva: Molok Oy

Puominosturilla varustettua kuorma-autoa käytetään jätteiden tyhjennys- ja kuljetusvälineenä syväkeräyssäiliöiden tyhjennyksessä ja säiliöön asennetun kertakäyttöisen jätesäkin kuljetuksessa.

Kuorma-autoa voidaan käyttää myös muuhun kuljetustoimintaan.
Kokonaispainoltaan kevyempi keräysauto ei vaadi tiestöltä yhtä suuria kantavuusvaatimuksia kuin painava pakkaava jäteauto.


Monilokeroauto
Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva: NTM oy

Monilokeroautolla voidaan samanaikaisesti kerätä kahta tai useampaa jätelajia.

Se on ulkomailla pitkään käytössä ollut keräysajoneuvo. Sen etuna on jätteenkuljetuksen aiheuttaman liikenteen vähentyminen keräyspisteessä noutokertojen vähentyessä


Säiliöautot ja imu/paine -yhdistelmät
Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva:

Nestemäisten jätteiden ja ongelmajätteiden keräämiseen tarkoitettuja ajoneuvoja, jotka ovat usein tehty ja varusteltu käyttötarkoituksen mukaan.

Säiliöt voivat olla useampilohkoisia ja varustettu esimerkiksi pesureilla, avautuvalla päädyllä tai täristimellä.

Imu/paine –yhdistelmillä säiliöön voidaan luoda ali- tai ylipaine (imu/puhallus).


Kappaletavara-autot
Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva:

Tarkoitettu esimerkiksi tuhottavien materiaalien, paperin ja ongelmajätteiden kappaletavarakuljetuksiin.