In English

Turvallisuus

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Kuva: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Kuvittaja: Anitta Polkutie, Lahti

Jätetilan käyttöturvallisuuteen voidaan vaikuttaa tilan sijoituksella ja mitoituksella. Jätetila mitoitetaan jätekertymien ja lajiteltavien jätejakeiden mukaan. Ratkaisujen tulisi olla mahdollisimman joustavia, ja kiinteistön lajittelutarpeen lisääntyminen tulisi ottaa huomioon.

Talvisin on huolehdittava jätetilan edustan ja kulkuväylien huolellisesta aurauksesta ja liukkaudentorjunnasta esim. hiekoituksen avulla. Suuri osa jätehuoltoalan työtapaturmista sattuu juuri liukkauden vuoksi. Hiekoituksesta huolehtiminen on aina kiinteistön velvollisuus.

Paloturvallisuus

Jätetilan käyttö- ja paloturvallisuus ovat molemmat tärkeitä ja jo suunnitteluvaiheessa huomioitavia asioita. Rakennettuihin jätetiloihin voidaan tehdä perusparannuksia tarvittaessa.

Paloturvallisuuteen tulee jätetilan suunnittelussa ja sijoittamisessa kiinnittää erityistä huomiota, koska monet jätteet syttyvät herkästi. Ilkivallan estämiseen tulee myös kiinnittää huomiota.

Jätteiden keräyspaikkojen paloturvallisuutta edistävät

Jätetilat ja jäteastiat ovat tuhopoltoissa hyvin yleinen sytytyskohde. Tuhopolttojen lisäksi roska-astioita syttyy palamaan hallitsemattoman tulenkäsittelyn seurauksena. Myös jätteiden itsesyttyminen on mahdollista.

Tuhopolttojen estämiseksi pihalla sijaitsevat roska-astiat on suojattava siten, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi. Pihan aitaaminen, pihan mahdollisimman hyvä valaistus sekä jätetilan lukitseminen estävät asiattomien pääsyn jätetilaan. Näiden lisäksi jätetilojen sijoitukseen piha-alueella kannattaa kiinnittää huomiota.