In English

Jätepisteet ja -tilat

Ecosir

Kuva: Ecosir

Jätetila suojaa keräysastioita ja helpottaa jätteiden lajittelua ja varastointia ja se tulee mitoittaa jätekertymien ja lajiteltavien jätejakeiden mukaan. Keräysratkaisun on oltava joustava ja siinä on otettava huomioon lajittelutarpeen lisääntyminen. Ulkona sijaitsevan jätetilan on hyvä olla katettu. Se on kuitenkin erotettava vähintään aitauksella pihasta.

Jätetilan sijoittaminen

Sijoitukseen vaikuttavia tekijöitä

Jätetilan suunnittelussa muita huomioon otettavia asioita:

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Kuva: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Kuvittaja: Anitta Polkutie, Lahti