In English

Keräysvälineet

astiat

Kuva: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Jätteiden keräysastiat voidaan jakaa kahteen perustyyppiin niiden tyhjennystavan mukaan:

Keräysvälineen valintaan vaikuttavat tekijät:

Peruslähtökohta kuitenkin on, että keräysvälineiden on sovelluttava kyseessä olevan jätejakeen keräykseen ja keräysvälineen koko on mitoitettava tyhjennystiheyteen soveltuvaksi. Keräysvälineitä valittaessa on myös huolehdittava siitä, että jätteiden keräys muodostaa kokonaisuuden yhdessä kuljetuksen kanssa, joten niiden osatekijöiden tulee soveltua toisiinsa.

Kiinteistöille tulisi valita pyörällisiä jäteastioita, joita on helppo siirtää kuormausta varten. Pyörien halkaisijan tulisi olla vähintään 120 millimetriä, ja neljäpyöräisissä jäteastioissa tulisi olla vähintään kaksi jarrullista pyörää. Keräysvälineiden tulee olla jätteiden keräykseen tarkoitettuja ja kannellisia.
Käsin siirrettäviin astioihin saa sijoittaa jätettä enintään 60 kiloa. Jätesäkkien tulee täytenä olla suljettavissa, ja niiden tulee kestää käsin tai koneellisesti tehtävät siirrot.

Keräysvälineiden hankinta

Keräysvälineet voidaan hankkia kiinteistöllä kahdella tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on ostaa välineet. Toinen tapa on vuokrata ne käyttöön keräyksen järjestäjältä, esimerkiksi jätehuoltoyhtiöltä. Tehtäessä valintaa eri hankintavaihtoehtojen välillä kannattaa miettiä muun muassa seuraavia asioita:

Jäteastioiden huolto

Keräysvälineet on hyvä pestä säännöllisesti. Jätehuoltoyhtiö tai yritys sopii asiakkaan kanssa pesemisestä. Asiakas voi halutessaan hoitaa astian pesun itse tai ostaa sen sopimuksen yhteydessä jätehuoltoyhtiöltä tai yritykseltä. Keräysvälineet pestään sopimuksen mukaisin väliajoin. Pesu suoritetaan lämpimänä aikana. Jäteastiat pestään pesuautolla paikan päällä. Jätesäiliöt, vaihtolavat ja puristimet kuljetetaan pestäväksi pesuhalleihin. Samalla ne desinfioidaan.