In English

Jätteiden keräys

Kiinteistöjen jätehuolto rakentuu monista palasista, joista yksi tärkeimpiä on itse keräysjärjestelmä. Jätteiden keräys tapahtuu erilaisten keräysvälineiden, jäteastioiden avulla. Tämän lisäksi järjestelmään kuuluu oleellisesti keräyspisteet ja -tilat, niiden suunnittelu ja rakenne ovat avaintekijöitä toimivaan keräysjärjestelmään.

Astioiden ja jätetilojen suunnitteluun, sijoittamiseen ja yleiseen turvallisuuteen sekä käyttöön on annettu lukuisia ohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi astioiden tyhjennystä tai paloturvallisuutta. Seuraaville sivuille on koottu tietoa erilaisista keräysvälineistä sekä ohjeita erilaisten jätetilojen rakentamiseen. Nämä ohjeet täydentävät lainsäädännön yleisiä suuntaviivoja, ja ne voivat vaihdella paikkakunnittain. Tämän vuoksi esimerkiksi ulos rakennettavaan jätekatokseen on syytä kysyä ohjeita paikalliselta viranomaiselta.