In English

Jätteen määrän arviointi

Syntyvän jätteen määrä arvioidaan aina tiettyä ajanjaksoa kohden, joka voi olla viikko, kuukausi tai vuosi. Jätemäärät saadaan tarkimmin siten, että jäteastiat punnitaan tyhjennyksen yhteydessä. Jätelaskuista voidaan saada tieto jätteiden määrästä, tai tarvittaessa tiedon voi pyytää jäteraporttina kuljettavalta yritykseltä tai jätehuoltoyhtiöltä. Jätehuoltosopimusta tehtäessä kannattaa liittää siihen jäteraportin lähettäminen kerran vuodessa. Silloin saadaan aina ajan tasalla oleva raportti jätteistä.

Yleensä kuljetusyritys ei kuitenkaan pysty punnitsemaan jäteastioita. Ja jos halutaan tarkat jätteiden määrät, niin yrityksen on itse punnittava jäteastiat ennen tyhjennystä. Näin saadaan tarkat jätemäärät. Jäteastioiden punnitseminen on suuritöistä ja punnituksen tekemiseen tulisi määrittää vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on hoitaa punnitseminen.

Jokaisen jäteastian punnitseminen suuressa yrityksessä on kuitenkin lähes mahdoton tehtävä, jolloin on tyydyttävä laskemaan jätteiden määrä jäteastioiden tilavuuden mukaan. Lisää jätemäärän arvioinnista ja tilavuuspainoista löydät täältä.