In English

Lähtötilanteen kartoitus

Lähtötilanteen kartoituksen tavoitteena on luoda yrityksen tarpeiden mukainen kokonaiskuva yrityksen jätehuollon nykytilasta. Kartoitus on hyvä aloittaa esimerkiksi keskustelemalla yrityksen jätehuoltoon liittyvistä tavoitteista ja käytännön ongelmista.

Lähtötilanteen kartoitus voidaan jakaa kolmeen osaan: syntyvien jätteiden ja keräystoimintojen kartoitus, ongelmajätekartoitus ja yhteenveto.

Jätehuoltokartoituksessa määritellään ja selvitetään