Jätehuoltosuunnitelma

Jätehuollon käytännön toteutus on monivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään yritykselle jätehuollon lähtötilanteen kartoitus ja sen jälkeen jätehuoltosuunnitelman laatiminen yritykseen. Suunnitelmalle kannattaa varata resursseja ja aikaa, jotta siitä tulisi mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeita vastaava. Lähtötilanteen kartoituksen ja itse suunnitelman tekemisen jälkeen on vuorossa käytännön toteutus.

Jätehuollon käytännön toteutuksessa on tärkeintä yrityksen johdon sitoutuminen ja sen jälkeen työntekijöiden sitoutuminen jätehuollon toteuttamiseen. Jätehuollon toteuttaminen ei ole mikään lyhyen ajan projekti vaan kuluu aikaa ennen kuin ihmiset oppivat jätteiden lajittelun ja tiedostavat jätteiden lajittelun merkityksen yrityksen toimintaa tukevana toimintona. Sen jälkeenkin jätehuoltoa on kehitettävä koko ajan ja seurattava lainsäädännön muutoksia sekä muita jätehuollon ajankohtaisia asioita esim. paikallisten jätehuoltomääräysten muutoksia. Sen vuoksi on tärkeää, että yrityksessä on vastuuhenkilö, joka huolehtii jätehuoltoon liittyvistä asioista.

Hyvin tehty lähtötilanteen kartoitus, työntekijöiden haastattelut ja koko yrityksen yhdessä laatima jätehuoltosuunnitelma on avain yrityksen toimivaan jätehuoltoon. Henkilöstön sitoutuminen jätehuollon hoitamiseen on parempi, mikäli henkilöstö on voinut jo suunnitteluvaiheessa osallistua suunnitelman laadintaan esim. erilaisten työryhmien toiminnan kautta.

Mikäli yrityksellä ei ole omaa henkilökuntaa käytettävissä jätehuollon suunnitteluun apua jätehuoltokartoituksen ja suunnitelman laatimiseksi voi tiedustella kunnallisilta jätehuoltoyhtiöiltä tai paikallisilta ympäristönhuoltoalan yrityksiltä.