In English

Jätejakeet ja hyötykäyttö

Suomen jätteenkäsittely perustuu jätteen lajitteluun ja kierrätykseen. Pääasiassa jäte lajitellaan syntypaikoissa, jotta sen kierrätys olisi mahdollisimman tehokasta. Muutamia jätejakeita lajitellaan syntypaikkojen lisäksi käsittelylaitoksilla, esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER)sekä erilaiset muovit, energiajae ja erilaiset metallit. Teolliset lajittelumenetelmät voivat perustua jätteen ominaisuuksiin, kuten tiheyteen, väriin tai kokoon.

Jätteen lajittelu voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan:

Joista hyötyjätteet nimensä mukaisesti voidaan hyödyntää kokonaan joko aineena tai energiana. Ongelmajätteet sisältävät jotain ihmiselle tai ympäristölle vaarallista ainetta ja ne tarvitsevat erikoiskäsittelyä. Myös ongelmajätteitä voidaan käyttää hyödyksi, jos niiden lajittelu ja käsittely tapahtuvat oikein. Tästä esimerkkinä loisteputket sekä jäteöljy, joista molemmista saadaan kierrätysraaka-ainetta ongelmajätekäsittelyn jälkeen. Sekajäte on jätettä jota ei voida teknisesti tai taloudellisesti hyödyntää, joten se joko poltetaan tai loppusijoitetaan kaatopaikalle.