In English

SER:n käsittely

On tärkeätä saada sähkö- ja elektroniikkalaiteromu asianmukaisen ja asiantuntevan yrityksen käsittelyyn. SE-romu koostuu useista erilaisista materiaaleista. Niitä ovat teräs, alumiini, magnesium, sinkki, lyijy, kupari, jalometallit ja ruostumaton teräs sekä erityyppiset muovit, kumi ja lasi. WEEE-direktiivin yhtenä tarkoituksena on ohjata käytöstä poistuvien laitteiden materiaalisisältö hyötykäyttöön.

SE-romu sisältää paljon eri muovilaatuja, joiden hyödyntämistä vaikeuttavat laadusta kertovien merkintöjen puute ja monet erilaiset pinnoiteaineet. Näistä yleisimpiä ovat palonestoaineet. Kierrätysteollisuus etsii ja kehittää jatkuvasti menetelmiä muovien tunnistamiseksi, ja näin aina suurempi osa muoveista saadaan hyödynnetyksi.

SE-romu esikäsitellään manuaalisesti. Tässä vaiheessa erotellaan laitteiden sisältämät ongelmajätteet. Valtaosa sähkö- ja elektroniikkaromusta jatkokäsitellään mekaanisesti murskaamalla, jolloin materiaalit erotetaan toisistaan erilaisin teknisin menetelmin.

Suomessa murskaus- ja erottelumenetelmää käytetään Kuusakoski Oy:llä. Erotetut metallit toimitetaan hyötykäyttöön. Sähkö- ja elektroniikkaromua purkavat yritykset tarvitsevat toimintaansa ympäristöluvan. Yritysten, jotka ammatikseen keräävät ja kuljettavat mutta eivät käsittele laitteita, tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus alueellisen ympäristökeskuksen jätetiedostoon. SE-romun ammattimaisessa kuljetuksessa, jossa kuljetetaan ongelmajätettä, on oltava mukana siirtoasiakirja. Jos yritys itse tuo sähkö- ja elektroniikkaromunsa kierrätykseen, olisi asiallista antaa vastaanottotosite.

Laitevalmistajilta ja maahantuojilta saa lisätietoa käytöstä poistetuista laitteista ja siitä, mihin ne voi toimittaa hyötykäyttöön. Käytöstä poistettuja laitteita hyödyntävät myös paikalliset korjaukseen ja osien uudelleenkäyttöön erikoistuneet yritykset, erilaiset työpajat sekä ammattikoulut oppimateriaalinaan.