In English

Lainsäädäntö

EU on antanut sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin (WEEE). Direktiivin mukaan SE- romun painosta on kierrätettävä 70 - 90 prosenttia riippuen laitteesta. Direktiivin mukaan kaikki sähkö- ja elektroniikkaromu on eroteltava sekajätteestä ja ohjattava asianmukaiseen käsittelyyn. Direktiivin pohjalta on annettu Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/2004), joka myös säätää tuottajanvastuun [tuottajanvastuu] voimaantulon SE-romulle.

Sähkö ja elektroniikkalaiteromua ovat seuraavat käytöstä poistuvat laitteet: