Alueelliset jätehuoltoyhtiöt

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä joko omana toimintanaan tai muuta yhteisöä tai yksityistä yrittäjää käyttäen asumisessa syntyneen jätteen sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan tai määrältään siihen rinnastettavan teollisuudessa, palvelussa tai muussa toiminnassa syntyneen muun kuin ongelmanjätteen kuljetus.

Viime vuosina yhteistyö eri kuntien välillä jätehuollon järjestämisessä on lisääntynyt nopeasti ja eri puolille Suomea on syntynyt alueellisia jätehuollon organisaatioita, alueellisia jätehuoltoyhtiöitä. Alueelliset jätehuoltoyhtiöt ovat yleensä kuntien omistamia osakeyhtiöitä, jotka toimivat omakustannusperiaatteella.

Yhtiöt huolehtivat toiminta-alueillaan jätelain mukaisista jätehuoltotehtävistä. Niiden toimialaan kuuluu jätteiden keräilyn järjestäminen, kuljetukset, käsittely ja loppusijoitus. Lisäksi yhtiöt tarjoavat jäteneuvontaa ja vastaavat omistajakuntiensa alueella jätehuollon yleisestä kehittämisestä.

Yrityksille jätehuoltoyhtiöt tarjoavat kokonaisvaltaisia, kullekin toimialalle sopivia palvelupaketteja. Paketit sisältävät yrityksen kokonaisvaltaisen jätehuollon järjestämisen aina suunnittelusta henkilökunnan koulutukseen ja jätemääräraportointiin saakka. Muita paketteihin sisältyviä palveluja ovat mm. keräysvälineiden myynti ja vuokraus, kaatopaikka-, hyöty-, ongelma- ja energiajätteiden keräys sekä jäteneuvonta.

Lähes koko Suomen kattava lista alueellisista jätehuoltoyhtiöistä löytyy Jätelaitosyhdistyksen - sivuilta

 

.