In English

Kaatopaikkakelpoisuus

Yleinen periaate sijoitettaessa jätteitä kaatopaikalle on, että jätteen koostumus, liukoisuus ja käyttäytyminen pitkällä aikavälillä on tunnettava mahdollisimman hyvin. Jätteen hyväksymisen tietyn kaatopaikkaluokan kaatopaikalle on perustuttava jätteen alkuperään ja ominaisuuksiin.

Ominaisuuksia koskevia arviointiperusteita ovat
Arvioitaessa jätteen sijoittamista tietyn kaatopaikkaluokan kaatopaikalle on arvioinnin perustuttava edellä tarkoitetun lisäksi seuraaviin kaatopaikkaa koskeviin seikkoihin:
Kaatopaikkakelpoisuuden arvioinnin on perustuttava kolmiosaiseen menettelyyn:

Lisäksi jäteasetuksen 18. §:ssä tarkoitetut asiantuntijaviranomaiset ja -laitokset sekä muut asiantuntijat voivat antaa lausunnon jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta.