In English

Sekajäte

Sekajätteeksi kutsutaan niin yhdyskuntajätettä ja teollisuudessa syntyvää jätettä, jota ei voida hyödyntää materiaalina tai energiana. Suomessa valtaosa tästä jätteestä sijoitetaan kaatopaikoille. Loppusijoitusvaihtoehtona on myös jätteen polttaminen, jolloin kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä vähenee, mutta toisaalta polttamisessa syntyy päästöjä ilmaan. Muualla Euroopassa jätteen polttoa käytetään huomattavasti Suomea enemmän.

Sekajätettä ei varsinaisesti lajitella, vaan se koostuu siitä jätteestä jota ei teknisesti tai taloudellisesti ole mahdollista kierrättää materiaalina tai energiana. Kotitalouksissa tällaista jätettä on mm.

Yritystoiminnassa sen sijaan voidaan löytää hyötykäyttökohteita myös em. jätteille. Jos toiminnassa syntyy suuria määriä tasalaatuista muuten lajittelemattomaksi kelpaamatonta sivutuotetta tai jätettä, on kannattavaa selvittää voisiko joku käyttää sitä jotenkin hyödyksi. Kaatopaikalle toimittaminen on yleensä aina kallein ratkaisu niin taloudellisesti kuin ympäristöllisestikin.