In English

Työturvallisuus

huuhtelu

Silmienhuuhtelupiste, Kuva: Ekokem Oy

Hyvään ja turvalliseen varastointiin kuuluvat ajan tasalla olevat työskentelyohjeet, joissa kerrotaan lyhyesti mutta selkeästi varastossa suoritettavat tehtävät. Ohjeiden ja opasteiden avulla tiedot oikeista työtavoista siirtyvät työntekijältä toiselle. Ohjeilla ja opasteilla varmistetaan, että jokainen työvaihe tehdään aina saman ohjeen mukaan. Varastossa on hyvä olla myös lyhyet ohjeet hätätilanteiden varalta ja helposti näkyvällä paikalla hätäpuhelinnumero.

Muistilista vaarallisten aineiden parissa työskentelyyn

Lähde: Ekokem. Ongelmajäteopas. 2006.

Ongelmajätevaraston ja työpisteen ensiapuvarustukseen tulee kuulua vähintään silmänhuuhtelupullo, hätäsuihku ja sidetarpeet. Muut ensiapuvälineet ovat työskentelytilan välittömässä läheisyydessä, mutta eivät itse varastossa. Ongelmajätevarastolle on nimettävä vastuuhenkilö, joka on käytännössä vastuussa varaston asianmukaisesta kunnosta ja järjestyksestä. Vastuuhenkilön kuuluu huolehtia siitä, että varastossa on kaikki kunnossa ja kirjanpito on ajan tasalla.

Vaarallisemmat aineet voivat vaatia perusvarusteiden lisäksi tehokkaampia suojavarusteita. Suojavarusteet, kemikaalien riskit ja ohjeet vaaratilanteihin löytyvät mm. kemikaalien käyttöturvatiedotteista, joita voidaan soveltaa myös toimintaan samoista kemikaaleista syntyneiden ongelmajätteiden kanssa.

Ajantasaiset käyttöturvatiedotteet löytyvät internetistä mm. työterveyslaitoksen sivustolta.