In English

Ongelmajätteiden käsittely

Erilaatuisten ongelmajätteiden monien laatujen vuoksi myös ongelmajätteiden käsittelytapoja on useita. Jätteen määrästä, laadusta, olomuodosta ja vaarallisuudesta riippuen sitä voidaan käsitellä mm. haihduttamalla, kompostoimalla, polttamalla tai erilaisilla fysikaalis-kemiallisilla menetelmillä, tai näiden yhdistelmillä.

Suomessa toimii yksi ongelmajätteiden polttolaitos Riihimäellä. Ekokem Oy Ab on osaksi valtion ja elinkeinoelämän omistama käsittelylaitos, joka käsittelee yli 100 000 tonnia ongelmajätteitä vuosittain.

Ekokem Oy:n jätteiden poltto tapahtuu korkealämpötilauuneissa, jossa haitalliset ja vaaralliset aineet hajoavat jopa 1300 asteen lämpötilassa muodostaen vettä, hiilidioksidia ja erilaisia savukaasuja. Savukaasut puhdistetaan parhaalla mahdollisella tekniikalla ja poltosta jäljelle jäävä loppujäte sijoitetaan Ekokemin omalla alueella sijaitsevalle ongelmajätteiden kaatopaikalle.