In English

Lajittelu

Kuva: Lassila & Tikanoja Oy

Ongelmajätteiden parissa työskentelevän on tunnettava aineet, joita hän käsittelee työssään. Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteensä määrästä, laadusta ja alkuperästä. Ongelmajätteiden käsittelyssä on tärkeää tietää aineiden haitalliset ja vaaralliset ominaisuudet. Näin niiden kanssa osataan toimia oikein ja turvallisesti.

Ongelmajätteiden lajittelu on avain turvalliseen työskentelyyn, edullisempiin kustannuksiin ja jätteen vaarattomaksi tekemiseen. Erilleen kerätyt jätteet voidaan tarvittaessa vaivatta ja halvalla yhdistää, mutta aineiden erottelu jälkikäteen voi olla mahdotonta. Erottelemalla jätteet toisistaan jo niiden syntypaikalla varmistetaan niiden hyötykäyttö tai ainakin jätteiden käsittely niille sopivimmalla tavalla.

Ongelmajätteet lajitellaan jätelaadun, vaaraominaisuuksien ja olomuodon perusteella. Toinen tärkeä peruste on sopivien toimituserien muodostaminen hyötykäyttöä, kuljetusta tai käsittelyä varten.

Lajittelu tehdään aina jätteiden vaaraominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi epäorgaanisia ja orgaanisia happoja ei saa yhdistää yhdeksi eräksi.

Erillään pitäminen vaikuttaa myös ongelmajätteiden käsittelyhintoihin, sillä yleisesti voidaan sanoa että vaarallisemmat aineet ovat kalliimpia käsitellä. Yhdistämällä vaarallisempaa ainetta johonkin muuhun jätteeseen luodaan vain suurempi määrä ongelmajätettä, joka kuitenkin on käsiteltävä vaarallisemman aineen käsittelytavalla.

Samansisältöisiä ongelmajätteitä voi yhdistää, mutta
ONGELMAJÄTTEITÄ EI SAA KOSKAAN LAIMENTAA!

Ongelmajätepisteeseen on varattava eri jätteille riittävästi tyhjiä astioita, laatikoita, tynnyreitä tai kontteja aina tilanteen mukaan. Niihin on merkittävä selvästi, mitä ainetta kyseinen astia sisältää. Keräyspiste tulee järjestää niin, että työskentely on vaivatonta ja turvallista.

Lajittelun lähtökohdat

1. Pidä eri olomuodoissa olevat jätteet erillään ja lajittele:
2. Sen jälkeen lajittele vähintään näin:

Lähde: Ekokem. Ongelmajäteopas. 2006.