In English

Luokittelu

Jätteiden luokittelun perustana on ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta, jossa jätetyypit on yksilöity jätekoodilla ja nimikeryhmäkoodeilla. Jätteen syntypaikka ja jätekoodi etsitään ensisijaisesti jäteluettelon toimialojen nimikeryhmistä, joita ovat ryhmät 01 - 12 ja 17 - 20. Sen jälkeen luokitusta etsitään materiaalivirroittain nimetyistä ryhmistä 13 - 15.
Voit ladata luettelon täältä (PDF).

Kaavio ongelmajätteen luokittelun pääkohdista

Kaavio ongelmajätteen luokittelun pääkohdista

Jäteluettelon jätteiden luokittelu on sitova. Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäistapauksissa päättää, että

Jäteluettelon mukaisesta jätteiden luokituksesta voidaan poiketa vain alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä. Päätös voidaan tehdä toiminnanharjoittajan hakemuksesta tai alueellisen ympäristökeskuksen omasta aloitteesta.

Esimerkki

Kumitiivisteitä valmistavassa tehtaassa jätteeksi on jäänyt erilaisia raaka-aineina käytettäviä kantaliuoksia ja hartseja.

Koska jäte on syntynyt orgaanissa kemian prosessissa, aloitusnumero on 07. Numerointi jatkuu 02, koska kyseessä on nimenomaan kumin valmistus ja se päättyy 03 tai 04 riippuen onko alkuperäisissä kemikaaleissa ollut halogeenejä kuten klooria, bromia tai fluoria. Kokonaisuudessaan jäte numeroitaisiin 07 02 03 tai 07 02 04.

Samaisessa tehtaassa on useita pieniä muovisia astioita, joilla on kerätty halogenoituja reaktiojäännöksiä suurempiin tynnyreihin ongelmajätteen varastointia varten. Astioihin on tarttunut jätettä siten, ettei niitä voida enää puhdistaa.

Vaikka jäte voitaisiin luokitella kumin valmistuksessa syntyväksi halogeenejä sisältäväksi tislaus- ja reaktiojäännökseksi (07 02 07), on huomattava että kyseessä ei varsinaisesti ole itse reaktiojäännös vaan sillä saastuneet astiat, joten jäte tulisi merkitä 15 01 10. Toisaalta koska jätteen syntypaikka on selvillä, voisi samaa jätettä merkitä myös 07 02 99, joka tarkoittaisi orgaanisessa muovin, kumin tai synteettisen kuidun valmistuksessa syntyvää jätettä, jota ei ole mainittu muualla listassa. Oikea merkintätapa on kuitenkin 15 01 10, mutta esimerkistä voidaan havaita, että ongelmajätteiden merkintä ei välttämättä ole itsestään selvää.

Jäte luokitellaan nimikeryhmän 16 mukaisesti, vain jos ei mikään aikaisemmista nimikeryhmien jätekoodeista sovi kyseessä olevalle jätteelle. Jos jäte ei kuulu myöskään luokkaan 16, käytetään koodia 99 siinä nimikeryhmässä, joka vastaa jätteen syntypaikkaa.