In English

Ongelmajätteet

Ongelmajätteiksi luokitellaan aineet, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Suurin osa ongelmajätteiksi luokiteltavista jätteistä syntyy teollisen toiminnan yhteydessä. Prosesseissa syntyvien ongelmajätteiden laatuja määrä vaihtelevat toimialojen mukaan. Tiettyjä ongelmajätteitä, kuten esimerkiksi erilaisia jäteöljyjä, syntyy erilaisten koneiden ja laitteiden käytön ja huollon yhteydessä.

Ongelmajäte pitää lajitella, luokitella, varastoida, kuljettaa ja käsitellä annettujen määräysten mukaisesti siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Seuraavilla sivuilla käsitellään jokaista ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvää osa-aluetta aina jätteen synnystä sen käsittelyyn asti.