In English

Rakennusjäte

Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva: Lassila & Tikanoja Oyj

Uudisrakennuksilla ja rakennustyömailla syntyy paljon jätettä. Jätteistä suurin osa pystytään hyödyntämään. Mikäli hyötykäyttökohdetta ei löydy, niin jäte toimitetaan turvalliseen käsittelyyn ja loppusijoitukseen.

Valtioneuvoston päätöksen (295/1997) mukaan rakennuskohteissa, joissa syntyy maa-aines-, kiviaines- tai ruoppausjätettä yli 800 tonnia tai muuta rakennusjätettä yli 5 tonnia, seuraavat jätelajit tulee pitää erillään ja ohjata hyötykäyttöön:

Päätös koskee uudis- ja korjausrakentamisen lisäksi purkamista ja maa- ja vesirakentamista. Päätös ei koske yleensä omakotitalon rakentamista.

Rakennustyömailla on kerättävä erikseen paikkakunnan velvoittamat jakeet. Näille jakeille käytetään samoja lajitteluohjeita kuin muussakin yritystoiminnassa.

Rakennusjätteestä on myös aina lajiteltava ongelma- ja asbestijätteet.

Asbestijäte

Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva: Lassila & Tikanoja Oyj

Asbestijäte on erityiskäsittelyn vaativaa ongelmallista jätettä, joka aiheuttaa terveyshaittoja. Rakennuksissa käytetyt saumausmassat tulee tutkia ennen jätteeksi toimittamista.

Asbestia voi olla

Asbestijäte pitää pakata hyvin suljettuihin jätesäkkeihin, mieluiten kahteen päällekkäiseen säkkiin. Säkkiin merkitään teksti asbestijätettä. Asbestijätettä ei saa laittaa muiden jätteiden joukkoon. Isokokoinen asbestijäte voidaan laittaa pölyämättömässä muodossa (esim. ehjät levyt) lavalle hyvin kaksinkertaisella muovilla peitettynä. On syytä myös muistaa asbestitöiden erikoisvaatimukset suojavälineiden sekä ympäristön suojaamisen suhteen. Asbestitöitä saavat erityisvarustein tehdä ainoastaan työsuojeluhallituksen erikseen valtuuttamat yritykset ja sen hyväksymän koulutuksen saaneet työntekijät (VNP 886/87,8 §).