In English

Puu

Pakkaus Öhman Oy

Kuva: Pakkaus Öhman Oy

Puujätettä voi syntyä yritysten eri toiminnoissa. Ensisijaisena tavoitteena on hydyntää esim. syntyvät puulavat tuotteiden pakkaamisessa tai alustoina. Mikäli puujätettä ei voi yrityksen normaalissa toiminnassa hyötykäyttää, on puujäte kerättävä hyötyjätteenä ja toimitettava hallitusti puujätettä vastaanottavalle laitokselle tai puulavoja kierrättäville keräysyrityksille. Hyvä vaihtoehto puhtaan puujätteen hyötykäytöön on polttopuuna hyödyntäminen. Puhdasta puujätettä vastaanottavat laitokset hyödyntävät puun joko haketettuna maanparannusaineeksi tai lämpöenergian lähteenä. Puulavoja kierrättävät yritykset korjaavat lavoja ja myyvät ne edelleen eteenpäin.

Pienikokoiset puukappaleet voidaan kerätä energiajakeena, jos yrityksessä ei synny puujätettä siinä määrin että erilliskeräys olisi taloudellisesti järkevää tai paikkakunnan jätehuoltomääräykset eivät velvoita erilliskeräykseen.

Pakkaus Öhman Oy

Kuva: Pakkaus Öhman Oy

Lassila & Tikanoja Oy

Kuva: Lassila & Tikanoja Oy

Puun lajitteluohje

Lassila & Tikanoja Oy

Kuva: Lassila & Tikanoja Oy

Puujätteeseen saa laittaa

Puun lajittelu

Pieniä nauloja, hakasia, ruuveja ja heloituksia ei tarvitse poistaa. Suuret, haketusta haittaavat metallit tulee poistaa.

Puujätteeseen ei saa laittaa

Kestopuun kierrätys

Demolite Oy

Kuva: Demolite Oy

Suomen ympäristökeskuksen 8.5.1996 antaman päätöksen ja ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti puunkyllästysteollisuus yhteistyössä rakennustarvikeliikkeiden, jätelaitosten ja kyllästämöiden kanssa alkoi vuoden 2001 keväällä vastaanottaa käytöstä poistettua kyllästettyä puuta. Toimintoa varten Suomen puunkyllästysteollisuus perusti vuonna 2000 kierrätysyhtiö Demolite Oy:n, jonka tehtävänä on saattaa käytöstä poistuva kyllästetty puu energiakierrätykseen. Kyllästetyllä puulla tarkoitetaan vihreää suolakyllästettyä tai ruskeaa kreosoottikyllästettyä puutavaraa.

Pienerät (alle 1 m3) kyllästettyä puujätettä

Pienerät (alle 1 m3) kyllästettyä puujätettä voidaan tuoda veloituksetta rakennustarvikeliikkeiden ja jätelaitosten keräyspisteisiin. Rakennustarvikeliikkeiden pihalla on vihreä Kestopuu®-lava, johon kerätään käytöstä poistettua kyllästettyä puutavaraa seuraavien ohjeiden mukaisesti:


Suuremmat sahatavaraerät viedään suoraan jätelaitoksille, joista ne siirretään kierrätykseen.

Yli 1 m3:n erät ja teollisesti käytetty kyllästetty puujäte

Kuva: Lassila & Tikanoja Oy

Yli 1 m3:n erät ja teollisesti käytetty kyllästetty puu, esim. silta-, satama- tai tierakenteissa käytetty järeähkö puutavarajäte, toimitetaan sopimuksen mukaan jätelaitosten varastoihin. Käytettyjen puupylväiden vastaanotosta vastaavat pylväskyllästämöt. Käytöstä poistuvien puuratapölkkyjen kierrätyksestä vastaa Ratahallintokeskus.

Teollisesti käytettyä kyllästettyä puutavaraa otetaan vastaan jätelaitoksiin ja pylväskyllästämöille seuraavin ehdoin:

Demolite Oy
http://www.demolite.fi