In English

Metallit

Metallien tuotannosta, niiden käytöstä erilaisten tuotteiden valmistukseen ja näiden tuotteiden käytöstä poistamisesta syntyy romua. Romua voidaan käyttää uudelleen metallien valmistuksen raaka-aineena sekä malmipohjaisessa tuotannossa, jossa se toimii lisäraaka-aineena.

Jakeet

Metallijätteet voidaan karkeasti jakaa syntyvän määränsä perusteella rauta- ja teräsromuun sekä muihin metallijätteisiin. Muilla metallijätteillä tarkoitetaan muun muassa kupari-, alumiini-, sinkki-, nikkeli- ja lyijyjätettä sekä yhdyskuntajätteen metallijaetta, joka koostuu useista edellä mainituista metalleista. Yhdyskuntajätteen metallijakeella tarkoitetaan tavallisiin jäteastioihin kertyvää, suhteellisen pienikokoisista metallituotteista, kuten tölkeistä, muista pakkauksista ja astioista. Yhdyskuntajätteen metallijakeen ulkopuolelle jää isokokoinen jäte, kuten kodinkoneromut, romuautot sekä maatalouden kone- ja laiteromu.

Kuva: Lassila & Tikanoja Oy

Teollisuudessa syntyvät metallit, kuten astiat, kaapelit, raudoitukset, työstöjätteet, koneiden osat yms. kannattaa kerätä talteen, sillä hyvälaatuisista eristä romuliikkeet ja metallin kierrättäjät ovat jopa valmiita maksamaan. Toisin kuin muiden hyötyjätteiden osalta, metallista ei yleensä tarvitse maksaa hyötyjätemaksua. Jos yrityksessä syntyy paljon metalliromua, on kannattavaa neuvotella käsittelysopimukset suoraan käsittelijöiden tai romuliikkeiden kanssa.

Kierrätys ja käsittely

Metalliromun kierrätys on organisoitu Suomessa tehokkaasti. Maassamme on noin 250 romuliikettä. Ne vastaanottavat kaikkea romua, joka voidaan hyödyntää prosessoimalla teollisuuden raaka-aineeksi. Toiminnan lähtökohtana on kerätä pienet materiaalivirrat yhteen.

Perusromuliikkeiden ja erikoistuneiden romuliikkeiden ohella toimii muutamia romutukkuliikkeitä, jotka kokoavat romua laajemmalta alueelta ja toimittavat sitä joko käsittelyn jälkeen tai ilman käsittelyä eteenpäin teollisuuteen.

Suurimpana metallinkeräyksen toimijana Suomessa on Kuusakoski Oy, joka käsittelee vuodessa 2,5 miljoonaa tonnia metallia. Yrityksellä on toimintaa kymmenessä maassa ja palvelupisteitä on Suomessa yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Romun keräyksen ja käsittelyn ohella Kuusakoski Oy valmistaa romumetallista metallituotteita, kuten harkkoja ja erilaisia profiileja.

Laitosmaisessa romumetallin käsittelyssä romumetalli murskataan, ja siitä erotellaan ei-metallinen osa, josta voidaan erotella hyötyjätteet kierrätykseen. Jäljelle jäänyt metalli lajitellaan mekaanisesti erilleen mm. teräs, alumiini ja jalometallit sekä myös ympäristölle haitalliset raskasmetallit.

Metallin lajitteluohjeet kuluttajille

Metallin keräykseen kelpaavat

Pantilliset metallitölkit kuuluvat tölkkienkeräykseen.

Keräykseen eivät kelpaa
Metallin lajittelu
Ennen kuin viet metallia kierrätykseen
  1. tyhjennä pakkaus huolellisesti
  2. poista mahdolliset muoviset tms. osat, jotka eivät ole metallia
  3. huuhtele pakkaukset ruoantähteistä ja muusta liasta.

Pakkaukset voi tilan säästämiseksi litistää tai laittaa sisäkkäin. Markkinoilla on metalliprässejä tölkkien litistämistä varten.

Yrityksien metallinkeräys järjestetään joko yhden lajikkeen järjestelmänä, jos toiminnassa ei synny pääsääntöisesti metallijätettä, tai monien lajikkeiden järjestelmänä silloin jos metalliromua syntyy useista eri metalleista, esimerkiksi metallia työstettäessä. Metallin lajittelu useisiin lajikkeisiin ei ole pakollista, mutta se voi olla taloudellisesti kannattavaa. Metallin joukkoon ei kuitenkaan saa laittaa ongelmajätteitä tai hyvin likaisia kappaleita. Materiaalin soveltuvuudesta kierrätykseen kannattaa neuvotella paikallisen romuliikkeen tai -kerääjän kanssa.