In English

Keräyspaperi ja -pahvi

Keräyspaperin ja -pahvin talteenotto ja käyttö teollisuuden raaka-aineena on Suomessa vanhimpia järjestelmällisesti toteutettuja jätteen hyötykäyttömuotoja. Metsäteollisuusyritysten omistama Paperinkeräys Oy on harjoittanut vuodesta 1943 keräyspaperin talteenottoa, lajittelua ja lajitellun paperin toimittamista paperiteollisuuden käyttöön.

Suomessa syntyvästä yhdyskuntajätteestä kerätään erilleen 99,9 % kaikesta syntyvästä paperi- ja kartonkijätteestä. Yhteensä kierrätykseen kulkeutuu siis 385 tuhatta tonnia paperia ja pahvia vuosittain, joka on yli 70 kg asukasta kohden. Teollisuudessa keräyspaperia ja –kartonkia syntyy vuosittain noin yhtä paljon.

Käytännössä kaikki keräyspaperi ja -pahvi käytetään metsäteollisuudessa painopaperin, pehmopaperin ja kartonkituotteiden raaka-aineina.

Erikseen lajiteltavia paperi- ja pahvilaatuja ovat mm:

Teollisuudessa syntyvät suuret tasalaatuiset erät voidaan myös kerätä täysin omaksi jakeekseen, jos se helpottaa lajikkeen jatkokierrätystä.

Keräyspaperin ja -pahvin uusiokäyttö

Keräyspaperilla ja -pahvilla on useita uusiokäyttökohteita. Kotikeräyspaperista valmistetaan uutta sanomalehtipaperia, vaaleasta konttoripaperista tehdään pehmopaperituotteita, keräyspahvi ja nestepakkauskartonki hyödynnetään kartonkiteollisuudessa ennen kaikkea hylsyjen raaka-aineena. Pieniä määriä keräyspaperia käytetään lämmöneristeiden valmistukseen sekä kirjekuoripaperin ja munakennojen valmistukseen.

Keräyspaperin ja -pahvin talteenotto ja kierrätys on pääasiassa perustunut paperiteollisuuden kannalta liiketaloudelliseen toimintaan. Vuoden 1999 alusta lukien toimintaa on pyritty edelleen tehostamaan antamalla jätelain 5. ja 18. §:n nojalla pääosin tuottajavastuuseen perustuva valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä (883/1998). Päätöksen nojalla keräyspaperin keräyksestä kiinteistöillä vastaa kiinteistön haltija ja alueellisella keräyspaikalla tuottaja. Keräyspaperin kuljetuksesta kiinteistöiltä ja alueellisilta keräyspaikoilta sekä sen hyödyntämisestä vastaa paperituotteiden tuottaja.

Suomessa paperi ja pahvi lajitellaan niiden syntypaikoilla. Näin lajittelu on huomattavasti edullisempaa, tehokkaampaa ja hygieenisempää kuin käsityönä laitoksessa tehtävä lajittelu. Syntypaikkalajittelu takaa myös raaka-aineen korkean laadun ja tätä kautta lopputuotteiden tasalaatuisuuden.

Voit vaikuttaa vähentävästi luonnon kuormitukseen lajittelemalla oikein keräyspaperit ja pahvit: