In English

Jätehuollon ohjaus

Jätehuollon järjestäminen ei enää ole pelkkää jäteastian vuokraamista ja tyhjennyssopimuksen tekemistä astian tyhjentämiseksi. Jätehuollon järjestämistä säätelevät lukuisat lait ja asetukset, sekä myös kunnalliset erillismääräykset. Jätehuollon järjestämiseen varsinkin yritysten puolella vaikuttavat myös lain ulkopuolelta tulevat periaatteet, kuten jätteiden määrän vähentäminen ja materiaali- sekä ekotehokkuus.

Jätehuollon ohjaus -otsikon alle on sijoitettu kaikki kiinteistön jätehuollon järjestämiseen ohjaavasti vaikuttavat tekijät. Lainsäädännön puolelta löytyvät kaikki merkittävimmät jätealaan liittyvät lait. Kuntien osa-alueelle on sijoitettu alueelliset jätehuoltomääräykset sekä muut kunnalliset jätehuollon periaatteet; ja jätehuoltopolitiikan alle yleisiä suuntaviivoja jätehuollon järjestämiseen aina EU:n tasolta kunnalliselle tasolle. Jätteen määrän vähentäminen keskittyy avaamaan periaatteita jätemäärien vähentämiseksi, joista osa on sisällytetty myös lainsäädäntöön.