In English

Jätteiden synnyn ehkäisy

Jätteen synnyn ehkäisyllä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan. Jätelainsäädännön hierarkiassa jätteen synnyn ehkäisy on ensisijainen tavoite ja vasta sen jälkeen tulevat kierrätys ja hyötykäyttö tai jätteen energiakäyttö.

Jätteen synnyn ehkäisyä on jätteen täydellisen välttämisen lisäksi myös haitallisten tai myrkyllisten aineiden käytön vähentäminen sekä tuotteen uudelleenkäyttö sen alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen.

Jätteiden lajittelu hyötykäyttöön ei siis ole jätteen synnyn ehkäisyä, vaikka se vähentääkin kaatopaikoille vietävää jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tapahtuu pääasiassa toiminnoissa, joiden ei yleisesti mielletä kuuluvan jätehuoltoon. Jätteen synnyn ehkäisyyn voidaan vaikuttaa jo tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa ja tuotekehityksessä, valmistuksessa, jakelussa, valinnassa ja käytössä.

Jätteen synnyn ehkäiseminen tarkoittaa ennakoivia toimia, joiden ansiosta syntyy vähemmän ja haitattomampaa jätettä. Pelkillä jätehuollon toimilla ei vaikuteta jätteiden synnyn ehkäisyyn, vaan tarvitaan monenlaisia muutoksia niin tuotanto- kuin kulutustavoissakin.