In English

Kunnalliset jätehuoltostrategiat

Kuntaliitto suosittelee että jokaisessa kunnassa laaditaan oma jätepoliittinen ohjelma, jossa selkeytetään kunnan vastuut, tavoitteet ja työnjako jätehuoltoasioissa. Tämä on koettu tarpeelliseksi mm. siksi, että kunnalla on jätelain mukainen vastuu kunnan jätehuollon järjestämisestä.

Kunnallista jätehuoltostrategiaa laadittaessa läpikäytäviä asioita ovat

Tavoitteet
kunnan, kuntalaisen, toimintojen, talouden, ympäristön, yhtiön, yhteistyökumppaneiden ja
yritysten kannalta tavoiteltava palvelutaso.

Tehtävien järjestäminen (vastuut, yhteistyö, työnjako, resurssit)
viranomaistehtävät, palvelutehtävät, ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät, yhteistyössä muiden kanssa hoidettavat tehtävät, yhteistyökumppanit, yhteistyön organisointi (sopimukset, yhtiöt, kuntayhtymät, yhteislautakunnat).

Toimintojen ja oheistehtävien järjestäminen (käytännön järjestelyt)
jätteiden käsittely ja hyödyntäminen, jätteiden keräily ja kuljetukset, tiedotus, neuvonta, jätemaksujen laskuttaminen ja perintä, asiakasrekistereiden luominen ja ylläpito, talouden seuranta.

Jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen järjestäminen
alueellinen jätesuunnitelma, muiden yhteisöjen tai yksityisten yrittäjien osuus? käsittely-, hyödyntämis- ja loppusijoituspaikat? käsittelytavat? varajärjestelyt?

Kuljetusten järjestäminen
järjestetyn jätteenkuljetuksen alue, kuljetusjärjestelmästä päättäminen, järjestetyn jätteenkuljetuksen jätteet/yritysten jätteet, palvelutaso, vapautuksista päättäminen /vaihtoehtoiset tavat luoda joustoa, siirtokuormausasemat. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja sopimusperusteinen jätteenkuljetus.

Taksapolitiikka
kunnan taksa / yhtiön maksut / kuljetusmaksut? taksojen rakenne (eri maksut ja niillä katettavat kustannukset), katteisuus, maksujen ohjaavuus ja kannustavuus, varautuminen vanhojen kaatopaikan sulkemiseen ja jälkihoitoon, tuottotavoite.

Omistajapolitiikka
vrt. "jätehuollon suuntaviivat", kohta 3.5.

Jätehuoltomääräykset
keskeinen sisältö, valmistelu ja hyväksyminen.

Jätteiden synnyn ehkäisy
konkreettiset toimet ja esimerkkinä toimiminen.

Jätteiden hyödyntäminen energiana
suhtautuminen energiana hyödyntämiseen? mahdollisuuksien kartoitus.

(Lähde: Kuntaliitto)