In English

Valtakunnallinen jätehuoltosuunnitelma

Jätelakiin ja EY:n direktiiveihin perustuva ensimmäinen valtakunnallinen jätesuunnitelma hyväksyttiin 2.7.1998 ja on voimassa vuoteen 2005. Ehdotus valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2016 hyväksyttiin 12.12.2006 ja siinä esitetään hahmotelma jätealan tavoitetilaksi vuonna 2016 (Ympäristöministeriön raportteja 3 | 2007 13).

Ehdotus sisältää mm. seuraavia pääkohtia:

Materiaalitehokkuus
Kierrätys:

Vaarallisten aineiden hallinta

Jätteen energiahyötykäyttö

Ilmastovaikutukset

Jätteiden käsittelyn ympäristö- ja terveyshaitat

Jätehuollon organisointi

Jäteosaaminen

Jätteiden kansainväliset siirrot