In English

Jätehuollon viranomaiset

Kunnat järjestävät asumisessa syntyvien ja niiden kaltaisten jätteiden hyödyntämisen, käsittelyn ja usein myös kuljetuksen sekä valvovat jätehuoltoa alueillaan. Lisäksi kunnat antavat jätehuoltomääräyksiä, järjestävät jäteneuvontaa ja käsittelevät pienten yritysten ja laitosten ympäristöluvat.

Alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat, kehittävät ja valvovat jätelainsäädännön toteuttamista alueillaan. Ne kouluttavat ja neuvovat jäteasioissa sekä seuraavat ja tutkivat niitä. Niille kuuluu myös suurten yritysten ja laitosten ympäristölupien käsittely.

Suomen ympäristökeskus kehittää jätealaa tutkimuksen, koulutuksen, valistuksen ja seurannan avulla sekä osallistuu jätteitä koskevien määräysten ja ohjeiden valmisteluun. Se myös valvoo jätteiden siirtoja maasta toiseen, tutkii ympäristön muuttumista ja kehittää keinoja sen hallintaan.

Ympäristöministeriön toimintaa säätelevät valtioneuvoston ohjesääntö ja valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä (295/2000). Ympäristöministeriö ohjaa, johtaa ja kehittää jätelainsäädännön toteutumista. Ministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama jäteasiain neuvottelukunta, joka kehittää jätealaa ja sovittaa yhteen eri tahojen näkemyksiä siitä.